شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

برتولت برشت : از جنگل های سیاه می آیم

کلمات کلیدی :

آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است

اول به سراغ یهودی ها رفتند، من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم، پس از آن به لهستانی ها حمله کردند، من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم. آنگاه به لیبرال ها فشار آوردند، چون من لیبرال نبودم، اعتراضی نکردم، سپس نوبت کمونیست ها شد، من کمونیست نبودم و اعتراضی نکردم. سرانجام به سراغ من آمدند، من هر چه فریاد کردم دیگر کسی نمانده بود که اعتراضی کند.


من، برتولت برشت، از جنگل‌های سیاه می‌آیم. مادرم؛ هنگامی که در تنش خانه داشتم، به شهرهایم آورد و سرمای جنگل‌ها، تا روز مرگ در من خواهد ماند. در شهر آسفالت ساکنم، و از روز ازل، در بند آیین مرگ، با روزنامه و توتون و عرق، بدبین و تنبل و سرانجام، راضی. با مردم مهربانم. به سنت ایشان، کلاهی اطو شده بر سر می‌گذارم. می‌گویم: آنها جانوران بسیار گندی هستند و می‌گویم: مهم نیست. من خود نیز چنینم. روی صندلی‌های راحتی، پیش از نیمروز، چند زن را کنار خویش می‌نشانم و با خاطر آسوده نگاهشان می‌کنم و می‌گویم، در من کسی هست که بر او امیدی نمی‌توان بست.

تنگ غروب،مردان را گرد خود می‌آورم، ما یکدیگر را نجیب‌زاده می‌نامیم، آنها پاهایشان را روی میز من دراز می‌کنند و می‌گویند: وضع ما بهتر خواهد شد و من نمی‌پرسم: کی؟ بامداد در فلق خاکستری، کاج‌ها عرق می‌ریزند، و حشره‌ها و پرنده‌هایشان مویه سر می‌دهند. در شهر، در این ساعت، پیاله‌ام را تهی می‌کنم و ته سیگارم را به دور می‌افکنم و نگران به خواب می‌روم. ما نسلی سبکسر در خانه‌هایی که ویران ناشدنی می‌نمود، نشسته‌ایم، ما آلونک‌های بلند بالای جزیره مانهاتان و آنتن‌های باریکی را که مایه‌ی سرگرمی اقیانوس اطلس‌اند این چنین ساختیم.

از این شهر‌ها آنچه بر جای می‌ماند تنها باد است که در لابه‌لای آنها می‌وزد، خانه برای شکم‌پرست، شادی‌بخش است، اوست که آن را تهی می‌کند، ما نیک می‌دانیم که رفتنی هستیم و پس از ما چیز با ارزشی نخواهد آمد و به هنگام زلزله، که خواهد آمد؛ امید، که نگذارم بر اثر تلخ کامی سیگارم خاموش شود. من، برتوات برشت، له شده در شهر‌های آسفالت، دیر زمانی پیش از این، در تن مادرم، از جنگل‌های سیاه فرا آمده‌ام.

ریشه‌ی اعتقاد از آن جا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند.