شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مردانه بگو نمی دانم!

کلمات کلیدی :

 

ابن جوزى از سیزده سالگى به تألیف پرداخته است و از آنجا که تا پایان عمر از نوشتن باز نایستاد، قدرت شگفت انگیزش نیز او را یارى داد تا آثار بسیاری از خود به جای بگذارد. خود او مى ‏گوید: بیش از 360 تصنیف است که برخى از آنها 20 مجلد و برخى فقط یک جزوه است. او یکى ازخطباى معروف زمان خودش بود. روزی رفته بود بالاى منبرى که فقط سه پله داشت و براى مردم صحبت مى کرد. زنى از پایین منبر بلند شد و مسئله اى از او پرسید: ابن جوزى گفت: نمى دانم. زن گفت: تو که نمى دانى پس چرا سه پله از دیگران بالاتر نشسته اى؟!


ابن جوزى جواب داد: این سه پله که من بالاتر نشسته ام به آن اندازه اى است که من می دانم و شما نمى دانید، بنابراین به اندازه معلوماتم بالا رفته ام و اگر به اندازه مجهولاتم مى خواستم بالا بروم لازم بود که یک منبرى درست کنم که تا فلک الافلاک بالا مى رفت .به قول ابن مسعود؛ آنچه را مى دانى بگو و آنچه را که نمى دانى لب فرو بند و زبان از سخن گفتن بازدار. و اگر از تو سؤال کردند آنچه را که نمى دانى با کمال صراحت و مردانه بگو نمى دانم.