شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عرفان نظر آهاری : یلدا نام یک فرشته است

کلمات کلیدی :

 

یلدا نام فرشته ای است بالا بلند. با تن پوشی از شب و دامنی از ستاره. یلدا نرم نرمک با مهر آمده بود. با اولین شب پاییز و هرشب ردای سیاهش را قدری بیش تر بر سر آسمان می کشید. تا آدم ها زیر گنبد کبود آرام تر بخوابند. یلدا هرشب بر بام آسمان و در حیاط خلوت خدا راه می رفت و لا به لای خواب های زمین لالایی اش را زمزمه می کرد. گیسوانش در باد می وزید و شب به بوی او آغشته می شد.


یلدا شبی از خدا پاره ای آتش قرض گرفت. آتش که می دانی همان عشق است. یلدا آتش را در دلش پنهان کرد تا شیطان آن را ندزدد. آتش در یلدا بارور شد. فرشته ها به هم گفتند: یلدا آبستن است. آبستن خورشید. و هر شب قطره قطره خونش را به خورشید می بخشد و شبی که آخرین قطره را ببخشد دیگر زنده نخواهند ماند. فرشته ها گفتند: فردا که خورشید به دنیا بیاید یلدا خواهد مرد. یلدا همیشه همین کار را می کند می میرد و به دنیا می آورد. یلدا آفرینش را تکرار می کند. راستی فردا که خورشید را دیدی به یاد بیاور که او دختر یلداست و یلدا نام همان فرشته ای است که روزی از خدا پاره ای آتش قرض گرفت.