شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

رهگذر با شما هستم!

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ می خواهم بگویم، با یک حساب ساده زندگی فردی، می توانی انضباط، جدیت، پشتکار و رابطه ی او با خانواده و فرزندانش را پیدا کنی، تا به حال توجه کرده ای که کشش این عشق و علاقه از جانب بچه ها به سمت داشتن  این نوع پدر و مادرها بیشتر است. راز آنها صحبت و مهربانی است و صبر. امروز روز حمایت از حیوانات است، وقتی از ماشین پیاده شدم چشمم به کاغذ ورودی سالن افتاد،" حیوان ها بچه هایشان را نمی زنند!" او صحبتش را اینطور تمام کرد؛ هر جور که دلتان می خواهد زندگی کنید، لطفا از این به بعد با احساس و زندگی یک نفر دیگر بازی نکنید!


پیام او مرا به این نتیجه رساند که ارتباطی میان فضیلت اخلاقی مادران با فرزندان پیدا کنم و از خودم می پرسم ماسح، آیا واقعا داشتن صفات خوب انسان ها که چنین مادرانی دارند تا چه میزان بر موفقیت آنها تاثیر گذار است، آیا کسب آن نیاز به دلیل و مقاله دارد تا دیگران دست از روند اخلاقی خاصی بردارند. ندایی از درونم گفت: شک نداشته باش عمل به هر فضیلت اخلاقی، گامی است به سوی حقیقت و روشنی. اما برای عده ای افسانه است، برای عده ای داستان  و عده ای بی دلیل و برهان گام بر آن اندیشه اند.