شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

برکت در نان است!

کلمات کلیدی :

 

پیامبرخدا، درود و رحمت حضرت حق بر او باد فرمودند: نان را محترم شمارید که ما بین عرش و زمین بیشتر موجودات در ساخت و تهیه آن دخیلند.


حضرت دانیال درود و رحمت بر او باد روزى به فقیرى نانى عنایت کرد، آن فقیر اخم هایش را در هم کشید و نان را در وسط کوچه پرتاب نمود و گفت: نان مى خواهم چه کنم ، قیمتى ندارد! چون دانیال نبی این واقعه را بدید، دست به سوى آسمان گشود و عرض کرد: خدایا نان را قرب منزلت عنایت فرما! به عمل بد این مرد، خداوند به فرشته هایش فرمان داد از باریدن باران امساک ورزند و زمین از روئیدن ممنوع شد.

کار بجائى رسید که مردم یکدیگر را مى خوردند. بطوریکه دو زن که هر دو فرزند داشتند بنا گذاردند در یک روز فرزند یکى از آنها خورده شود! در آن روز یک فرزند خورده شد، چند روزی دیگر مادر فرزند دیگر امتناع از دادن طفل خود نمود. بین آن دو نزاع بالا کشید و نزد دانیال آمدند و داستان خویش را ذکر کردند. چون دانیال وضع مردم را به این حال دید، بسیار ناراحت شد و دعا نمود تا خداوند رحمت خویش را به سوى آنان گشاید.