شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

یه بار جستی ملخک! دو بار جستی ...

کلمات کلیدی :

 روز جهانی ایدز

چه مسلمان، باشیم چه مسیحی چه کلیمی ... خواه ایرانی باشیم، خواه هندی، خواه اروپایی و ... مهم این است که در گفتار و رفتارمان مومن باشیم، یک سری حرف ها را رعایت کنیم، به اصول زندگی دو نفره احترام بگذاریم. اما اگر خیلی چیزها را بگذاریم زیر پا حکایت مفصلی خواهد داشت!


روزها مثل باد برای او گذشت، روزهایی خوب که هیچ وقت نمی تواند با خاطرات آن خداحافظی کند. همه چیز از زمانی شروع شد که چند دوست جدید پیدا کرد، دوستانی که او را به نا کجا آباد بردند و راه و روش تفریحات جدید را مقابل او گذاشتند و  این تمام داستان نبود. داستان اصلی از زمانی آغاز شد که پدرش اتومبیلی مشکی رنگ و زیبا برای او خرید و او بود و اتومبیل مشکی و دوستانش.

یک روز که در خیابان های شهر برای خودش چرخی می زد، دختری زیبا رو جلوی او سبز شد، یک ترمز و باب آشنایی آنها آغاز شد. او به دنبال عشق می گشت و فکر می کرد این دختر زیبا رو، برای او عشق را به ارمغان می آورد، اما پس از مدتی این زیبا روی ظاهری، در حقیقت غرق شده ای بود که دوست داشت دیگران را هم با خود غرق کند. او مبتلا به HIV بود که حالا پسر قصه ما هم به آن مبتلا شده است. او مبتلا به ویروسی بود که روزی تنها درباره آن شنیده بود که قربانی می گیرد، شنیده بود که رحم نمی کند، شنیده بود که خطرناک است، خودش هم نفهمید که چه طور به آن مبتلا شد، شاید اگر برهوس و هوای خود غلبه می کرد حالا نه آن دختر مبتلا بود نه پسر قصه ی ما.

بقیه اینجا