شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زندگانی یا زنده مانی!؟

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند، چون دریا آرام شد، خود را اسیر تور صیادان یافتند! پس تلاطم های زندگی حکمتی از جهان هستی است برای تو. برای تو که بدانی، کسانی که تو را دوست دارند همیشه حقیقت را می گویند. داشتن گوش شنوا و قبول کردن حرف های درست دیگران تو را به انسانی موفق تبدیل خواهد کرد. سعی نکن هر چیزی را خودت تجربه کنی بلکه از تجربیات دیگران هم استفاده کن. بزرگترین رهبران معنوی جهان مهربانی و فروتنی را تمرین می کنند به همین دلیل پیروان زیادی دارند. تو هم در داستان زندگی مهربانی و فروتنی را تمرین کن.


پیام او مرا به این نتیجه رساند که ماسح! آیندهِ تو، طبق رویاها و اهدافی که انتخاب می کنی روشن می شود پس بهتر است الگوهای قدیمی و افسانه وار ذهنت را با عادات جدیدی که به دست می آوری جا به جا کنی. زندگی را هر طور که بگیری همان طور می گذرد پس همواره بین کار و سایر ابعاد زندگی تعادل برقرار کن، اگر می خواهی زندگی سالم و با نشاطی داشته باشی باید به سایر الویت های زندگی یعنی کار، خانواده، معنویت، ادامه تحصیل، تفریح، روانشناختی، نیازها و خیلی چیزهای دیگر توجه کنی. اما شکست. که چیزی درباره اش نگفت! ناپلئون هیل در این خصوص می گوید: شکست یک عامل نیروبخش است (پس عامل خوبیه!)، نه یک بازدارنده (قابل توجه)؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد.