شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گردو مهم است یا سبد نگهدارنده آن!

کلمات کلیدی :

 

روزی مردی ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار دهکده شد، سپس سبد را روی زمین گذاشت و گفت؛ در صف بایستید و هر کدام یک گردو بردارید. مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهکده پشت سر هم ایستادند و یکی‌یکی از داخل سبد گردو برداشتند. فرد باهوشی هم در صف ایستاده بود. اما وقتی نوبتش رسید در کنار سبد ایستاد و نوبتش را به نفر بعدی داد. به این ترتیب هر کسی یک گردو بر می‌داشت و می‌رفت. آن شخص وقتی نوبتش رسید، دو گردو برداشت! وقتی همه مردم گردوهایشان را گرفتند و رفتند، مرد باهوش با لبخند سبد را از روی زمین برداشت و گفت: من از همان اول گردو نمی‌خواستم، سبد ارزشی بیشتر از گردو دارد و بعد راهی منزل شد.


نتیجه داستان: خیلی‌ها دلشان به گردو بازی خوش است و از این غافلند که آنچه گران‌بهاست و ارزش دارد، سبدی است که گردوها در آن جمع شده‌است. خیلی‌ها قدر دوست، محیط کار، خانواده، همسر و فرزند خود را نمی‌دانند و دائم با آنها کلنجار می‌روند و از این نکته طلایی غافلند که این سبدی که این افراد را گرد هم آورده، ارزشی به مراتب بیشتر از لجاجت‌ها و جدل‌ ها دارد.

بسیاری اوقات در زندگی گردوها آن قدر انسان را به خود سرگرم می‌کنند که فرد متوجه نمی‌شود به خاطر لجاجت، یکدندگی، کله‌شقی، تعصب و خودخواهی در حال از دست دادن سبد نگهدارنده گردوهاست و وقتی سبد از هم می‌پاشد و گردوها روی زمین ولو می‌شوند، تازه می‌فهمند که نقش سبد در این میان چقدر تعیین‌کننده بوذ. دیگر هیچ چیزی در جای خود بند نخواهد شد و به هیچ‌کس سهم شایسته نخواهد رسید. دیگر فرصت‌های برابر در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت و آرامش و قرار در یک چهارچوب محکم و استوار به دست نخواهد آمد.