شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کوچکترین ذره

کلمات کلیدی :

 

روزی یکی از شاگردان شیوانا در حضور جمع از او خواست تا روش شناختن پلیدی از پاکی را به او آموزش دهد. شیوانا پاسخ داد: هرگاه دیدی رفتار، گفتار، نظریه یا عملی قصد نابود کردن کوچکترین واحد اجتماع یعنی خانواده را دارد؛ بدان که پشت آن دیدگاه، گفتار و نظریه، پلیدی پنهان شده است. شاگرد پرسید: مگر کوچکترین واحد اجتماع چه ویژگی شاخصی دارد که همه پلیدان تاریخ در تلاشند تا آن را از هم بپاشند؟


شیوانا پاسخ داد: از به هم چسبیدن و کنار هم چیده شدن این واحدهای کوچک است که جامعه بزرگ آرام آرام شکل می گیرد. و پلیدی برای منهدم کردن جامعه انسانی به اصلی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه یعنی خانواده و یا پیوند متعهدانه یک زن و مرد حمله می کند.