شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

فال فروش

کلمات کلیدی :

 

از کودک فال فروش پرسیدم: چه میکنی؟ گفت از حماقت انسان ها تکه نانی در می آورم. اینها از منی که در امروزم مانده ام، فردایشان را می خواهند!