شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

حسین پناهی : دوران کودکی

کلمات کلیدی :

 

 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که پدر تنها قهرمان بود. عشق، تنها در آغوش مادر خلاصه میشد. بالاترین نــقطه ى زمین، شانه های پدر بود. بدترین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند. تنها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. تنها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود. و معنای خداحافـظی تا فردا بود.